POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną lub w celu korzystania z usług klubu Fit4All Gym&Fitness, jest Operator – Fit4All Dariusz Dworzecki z siedzibą w Konstancinie Jeziorna adres: ul. Warszawska 95, 05-510 Konstancin Jeziorna , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON 367248081. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.
 2. Rejestr zbiorów prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Każdy kto przekaże do Operatora swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik/Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 5. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Operatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 6. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika/Członka Klubu, w związku ze świadczeniem innych usług lub na życzenie Użytkownika/Członka Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników/Członków Klubu przepisów prawa.
 7. Operator korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.fit4all.pl.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Operatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników/Członków Klubu. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Operatora i nie zawierają danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu.
 9. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników/Członków Klubu ze strony internetowej Operatora, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu.
 10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Operatora na urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu.. Strona internetowa używa plików cookie dla zapewniania wysokiej jakości doświadczenia użytkownika podczas przeglądania strony, a także udoskonalanie strony. Pliki cookie są stosowane w celu analizy przepływu informacji; dostosowywania usług, treści i reklam do zainteresowań użytkowników; pomiaru skuteczności działań promocyjnych oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników/Członków Klubu.
 11. Operator stosuje narzędzia Google Analytics, w celu analizy korzystania ze strony internetowej Operatora. Szczegółowe informacje o tym, jak technologia Google zbiera i przetwarza dane, można znaleźć korzystając z linku: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
 12. Każdy Użytkownik/Członek Klubu może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Operatora.

© 2024 FIT4ALL - Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności  |  Kontakt